Nedan något om min hobby inom amatörradio.

Jag fick amatörradiocertifikat med tillståndsklass N 1994-06-21 och CEPT-klass 2 (f d klass T) 1994-11-09.
Anropssignalen är SM7VKV.

Jag är medlem i SVARK, SK7AX sedan 1994-09-26 och har deltagit i vissa aktiviteter enligt nedan:


Radiosamband i skogarna runt Vaggeryd 1998 i samband med rallytävling. Radiotrafik på 144 MHz- och 432 MHz-banden.
Ny 31-metersmast har anlänt till torpet, oktober 2002.
Hösten 2005 byttes antennen till repeatern SK7RGI VHF (145.750 MHz) på Taberg. Antennplatsen är i en TV- och mobiltelefonmast.
Ett gäng radioamatörer och andra samlade på fieldday på SM7FEJs sommar-QTH sommaren 2007.
I stormen Pär under vintern 2007 hade SVARKs stora 40m-antenn vridits. Nya byglar monterades sommaren 2007 och antennen rätades upp till horisontell polarisation igen.

Sommaren 2008 fick jobbet återupprepas p g a feldimensionerade klämmor. Efter utbyte blev resultatet en mycket stabilare upphängning för antennen.