Detta är ram nummer

1

i huvudrutan! Detta är också startram!
OK, detta funkar så att man klickar på menyn till väster och så laddas en sida här i det stora fönstret. Dessutom laddas hela menyn om, så den stämmer överens med innehållet i stora rutan, t ex. Dessutom, som en liten bonus, så förblir den "knapp" man trycker på markerad, men observera att när man laddar detta den första gången så är alla knappar icke-aktiva. Det är först när man passerat med pekaren över knapp ett som den blir markerad!

Ganska snyggt va? OK, det är bara en gammal demo men ändå...

Kod av Magnus Lindman 1999-02-19