LINDMAN
http://lindman.dk

GPS (uppdaterat 2001)

Jag är intresserad av GPS-navigering och sysslar endel med det. Skriv gärna om du håller på med något åt det hållet. Jag har en Magellan 315 samt programvara till PC från Lantmäteriverket.

Avkodning av Minicallsignalen (POCSAG) (uppdaterat 1998-12-07)

Det finns ett bra program för att koda av Minicallsignalen i de två svenska näten. Man kopplar från ljudutgången på en radiomottagare för 169.800 MHz (F1) resp 161.4375 MHz (F2) direkt in i ljudkortet och meddelandena kommer upp i klartext när programmet körs.

Programmet heter poc32205.exe packat eller poc32.exe opackat.

Det hela är mycket effektivt och det ska understrykas att den information man ser är hemlig, detta används på egen risk.

Man ser inte i klartext vilken sökare som sökts, men vad jag vet så gäller nedanstående omvandlingstabell från RIC-nummer till telefonnummer. Rättelser och kompletteringar önskas!
Vad gäller sökare som kräver abonnemang så är RIC-numret inte knutet till ett speciellt söknummer. Mer detaljerad info om detta önskas, t ex finns det abonnemangsfria textsökare, och vilken nummerserie ligger dessa i? Kan man kanske nå abonnemangssökare direkt via något nummer relaterat till RIC-numret?
Numeriska privatsökare (kostnadsfritt abonnemang) ligger mellan 07401 och 07408. På 07409 finns andra nättjänster (GSM m m). Andra sökare nås på 0746 eller 0749 (numeriskt, ton eller text). All datatrafik går med hastigheten 1200 bps, förutom de riktigt gamla sökarna (mest tonsökare) som använder 512 bps.

Trafiken på F1-nätet är uppemot 4000 meddelanden per timme dagtid, och på F2-nätet ca 4200 meddelanden per timme dagtid.

Resultat av egna undersökningar

RIC-nummer

Telefonummer

Typ av sökning

Nät

01XXXXX

Abonnemang, 0746 eller 0749
OBS! Nästan enbart 512 bps sökning.

Numerisk (enstaka) + Ton

F1

02XXXXX

Abonnemang, 0746 eller 0749
OBS! Enbart 512 bps tonsökning.

Ton

F1

03XXXXX

0740 - 1XXXXX

Numerisk

F1

04XXXXX

0740 - 2XXXXX

Numerisk

F1 + F2 (mycket få)

05XXXXX

0740 - 3XXXXX

Numerisk + Ton (enstaka)

F1 (ganska få) + F2

06XXXXX

0740 - 4XXXXX

Numerisk

F2

07XXXXX

0740 - 5XXXXX

Numerisk + Ton + Text

F2

08XXXXX

0740 - 6XXXXX ??

?

Förekommer inte alls

09XXXXX

0740 - 7XXXXX ??

?

Förekommer inte alls

10XXXXX

Abonnemang, 0746 eller 0749

Numerisk + Ton + Text

F1

11XXXXX

Abonnemang, 0746 eller 0749

Numerisk + Ton + Text

F1

12XXXXX

Abonnemang, 0746 eller 0749

Numerisk + Ton + Text

F1 + F2

13XXXXX

Abonnemang, 0746 eller 0749

Numerisk + Ton + Text

F2

Tabellen är grundad på ca 10000 mottagna meddelanden i resp nät (F1/F2).
Frågetecken är ännu 02XXXXX där fler undersökningar krävs.
Om någon har fler uppgifter eller kommentarer är dessa välkomna!

Jag var med i nummer 4/97 av Telia Mobitels tidning Calling med en liten "insändare". Den kan du läsa här. Titta långt ner på sidan.

Jag vann en Bingolott en gång i mitt spännande liv, läs här!


magnus@lindman.dk