UIC-kontrollsiffra, sedan 2008, ver 1.22, 2024-03-10. Enligt 2006/920/EG, 2012/757/EU, (EU) 2018/1614 och (EU) 2019/773. © Magnus Lindman www.lindman.dk
Mata in fordonets UIC-nummer i fälten nedan. Utelämna kontrollsiffran:

- - -?

Mata in komplett UIC-nummer utan mellanslag och bindestreck:

Komplett UIC-nummer:


Registerhålls i eller av (siffror 3 och 4):

Littera (siffror 5-8) samt eventuell information ur siffrorna 8-11:

Typ av fordon (siffror 1 och 2):

Detaljerad typ-information (t ex siffra 5 och 6, de första två i litterakoden):

Ytterligare information (t ex siffra 7 och 8, de sista två i litterakoden):

http://lindman.dk