2003

En rad olyckliga omständigheter gjorde att tågklareraren i Vaggeryd släppte ut T44 350 med sju öppna godsvagnar (sex Kbps-x och en Oms sist) som vagnuttagning 76368 på linjen mot Nässjö. Y31 1403 var då redan påväg från Nässjö som rst 8541 och en kollision kunde inte undvikas eftersom tågklareraren inte lyckades få tag i någon av lokförarna i tid. Olyckan var ett faktum 2003-06-16 11:34. Detta var den andra trafikdagen för den då nya motorvagnstypen Y31.

Efter räddnings- och utredningsarbetet avslutats hämtades Y31 1403 av TMX 1042 och en godsvagn med övergångskoppel. Godsvagnarna lyftes på plats av en mobilkran och Z70 704 kopplades sist och tryckte vagnar och T44 350 till Nässjö. En rad betongslipers byttes och spåret rätades.

Bilder från Hoks östra 2003-06-16 ± ett par dagar, kollision mellan T44 350 och Y31-A 1403:

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17T10

Under 2010 levererades de sista Y31 till Krösatågen, 1427 och 1428.


T11

Inför 2011 avlöste DSB Småland det tidigare Merresor. Samtidigt ökade Östgötapendeln sin trafik ner till Jönköping. Det innebar att Krösatågen slutade gå till Tranås. Tanken var att X11 skulle avlösa Y1 men det kom inga elvagnar. Därför gick Y1 i mult på Nässjö-Alvesta ett tag och fortsatte gå främst på sträckorna till Eksjö och Vetlanda.

Alla tåg fick nu tågvärd. Under T10 hade vissa tåg till Hultsfred och alla tåg till Vetlanda gått utan tågvärd. Alla förare stationerades i Nässjö och tågvärdar i Nässjö och Värnamo.
Förut fanns förare även i Vetlanda och Jönköping. Tågvärdar även i Jönköping.

Uppehållen i Byarum, Bratteborg, Ekeryd, Tjunnaryd och Äng upphörde.

Den sista ordinarie turen med Y1 gick 2011-12-09. Det var tåg 18528 Stockaryd-Nässjö med Y1 1299 och det kördes av Magnus Lindman. Efter detta användes Y1 1296 sporadiskt, bl a Nässjö-Växjö-Nässjö 2012-02-07.


T12

I slutet av 2011 och inför 2012 kom fyra X11 i trafik (3113, 3138, 3187 och 3188). Det innebar genomgående trafik Nässjö-Växjö för första gången och nya uppehåll i Lammhult och Moheda. Oskarshamnstrafiken startade men vissa tåg vände i Hultsfred. Inga uppehåll i Mörlunda.

I februari 2012 upphörde trafiken med Y1 helt. Det sista tåget med Y1 inom Krösatågen blev 8596 Vetlanda-Nässjö torsdagen den 23 februari 2012 och då med Y1 1296.

Under våren 2012 kom Y31 1401 till.


T13

Uppehåll i Mörlunda och Gemla kom till. Trafik till Gnosjö var planerad men blev inte av. Endast en testkörning gjordes.

Under tiden augusti-december gick ett tågpar per dag Nässjö-Aneby-Tranås-Boxholm-Mjölby och tillbaka.


T14

Krösatåg sydost eller Krösasyd som det senare kom att kallas startar med trafikstart 2013-12-15. Det blev från början trafik Emmaboda-Karlskrona med uppehåll i Vissefjärda, Holmsjö och Bergåsa samt Växjö-Hässleholm med uppehåll i Gemla, Alvesta, Vislanda, Diö, Älmhult, Killeberg, Osby, Hästveda och Ballingslöv. För flera av dessa större orterna var det första gången sedan 1960-talet det förekom uppehåll med tåg.

Trafikstarten för Kalmar-Emmaboda var först 2014-08-17 och då med uppehåll i Nybro och Örsjö.

De fyra X11 som användes i Nässjö skickades till Motala på ombyggnad så för första gången dök andra lila f d Pågatåg än 3113, 3138, 3187 eller 3188 upp i trafiken.

1 mars 2014 tog Veolia över efter DSB Småland.


T15

Inför 2015 upphör Krösatågstrafiken öster om Eksjö helt. Y31 1401 förs över till Kustpilen. Direkttåg Ek-N-Jö återinförs. Vändande tåg i Vaggeryd upphör.

Krösasyd utökas med uppehåll vid en helt nybyggd plattform i Smedby mellan Kalmar och Nybro. Hållplatsen ligger ett par hundra meter väster om den gamla stationen.

Den 2 februari 2015 byter Veolia namn till Transdev.

Under våren flyttades trafikledningen från Nässjö till Malmö och samordnades med befintlig trafikledning för Krösatågen i de sydliga omloppen från Karlskrona och Växjö. Samma trafikledning ansvarade även för Kustpilen, Öresundstågen och Snälltåget. Fram till hösten bemannades trafikledningen i ett övergångsskede med personal från Nässjö. När dessa inte längre fanns på plats i Malmö fungerade trafikledningen allt sämre och runt årskiftet 2015-2016 var mängden inställda tåg som direkt följd av bristande trafikledningsförmåga så stor att åtgärder behövde göras. En direkt effekt var att en lokal fordonskoordinator tillsattes på plats i Nässjö och genast ökade kvaliteten.

Den 1 juni 2015 upphör Östgötapendelns trafik söder om Tranås. Krösatågen får X14 3230, 3233, 3236 och 3237. Det förekommer direkttåg i relationerna Jö-N-Tns, Tns-N-Av-Vö, Jö-N-Av-Vö och omvänt.

Y31 1413 försvann från trafiken i maj och återkom inte, den reparerades i Tillberga efter bilpåkörning och fördes sedan över till Västtrafik i november.


T16

Till 2016 blev det endel förändringar.

Direkttåg Jö-V-Sdr och Jö-V-Hd och omvänt. Fler tåg mellan N-Vgd-V och omvänt. Genomgående tåg Jö-V-Vö upphör och det blir enbart elvagnar V-Av-Vö. Fler direkttåg Ek-N-Jö och omvänt. Något färre tåg på Vetlanda. Vändande tåg i Vaggeryd återkommer. För första gången på länge blir det tåg som enbart går Vaggeryd-Jönköping.

Krösasyd utökas med uppehåll vid helt nybyggda plattformar i Trekanten mellan Kalmar och Nybro. Plattformarna ligger i direkt anslutning till det gamla stationshuset.

Y31 1402 försvann från trafiken i december 2015. Y31 1405 som brandskadades i oktober 2015 drogs till verkstad i Falköping i januari 2016 och kom i trafik först den 27 januari 2017.

X14 3239 kom till trafiken i december 2015 och X14 3232 kom först i april 2016 p g a långdraget verkstadsbesök. Flera X11 genomgår tungt underhåll så Transitios X11 3174 lånas in med början april 2016.

Y31 1403 överlämnades till Västtrafik och Y32 1411 återkom till traifken den 2 juni 2016.

Under september togs den sista lila X11 från Pågatågen ur trafik och kördes till Motala för ombyggnad. Lila X11 har under både 2015 och 2016 använts sparsamt i det norra Krösatågssystemet.

Med början i oktober tas flera Itino ur trafik och mängder med tåg ersätt med buss. Till att börja med upptäcks flera oljeläckage på de modernare MV3-vagnarna vilket mest berörde Kustpilen. Strax därefter uppdagas att verkstaden ligger efter med det förebyggande underhållet och flera fullt fungerande vagnar ställs av. Lagom till att verkstaden kom ikapp med det uppdagas ytterligare problem med potentiellt läckande bränslerör. Alla Itino ställs av och en dag i slutet av november 2016 går inte en enda i trafik. Efter hand som vagnarna undersökts och åtgärdats kommer de tillbaka i trafik och i mitten av december är trafiken nästan tillbaka till normal nivå. Det är dock vissa kvarvarande inställda tåg Nässjö-Eksjö och alla tåg Nässjö-Vetlanda. Transdev tar tillsammans med Tågkraft fram en lösning att ersätta saknade avgångar med Y1-vagnar men JLT väljer att inte driftsätta den lösningen.


T17

Till T17 var det mycket små skillnader i trafikupplägget. En tur till Hultsfred var planerad men ströks i ett sent skede. Fler tåg går direkt mellan Jönköping och Halmstad på helgerna.

Bristen på Itinovagnar förblir stor under hela året. En stor del av trafiken till Vetlanda och Eksjö är inställd. En vagn krockar med en hjullastare under januari och en vagn drabbas av motorbrand i mars. Återigen förs förslag fram om att låna in Y1-vagnar men JLT vill inte ha den lösningen.

Det blir även brist på elfordon efter att en X11 spårat ur i november 2016, alla X14 ska lackas om och flera vagnar väntar på underhåll eller felavhjälpning. Förslag förs fram på att hyra in andra elfordon men inga åtgärder görs. Mängder med tåg ersätts med buss under hela året.

Mot slutet av året är alla elfordon i drift men 2-3 Itino saknas.

Under året fick alla X11, X14 och Itino som permanent används i Krösatågen rätt färgsättning för respektive fordonstyp. Detta var första gången på länge som fordonsflottan hade en enhetlig färgsättning.

I början av december 2017 blev upphandlingen klar och det meddelas att Tågkompaniet kommer ta över hela Krösatågstrafiken i december 2018. Beslutet överklagas dock senare av Transdev och upphandlingen hamnade hos förvaltningsrätten för avgörande. Resultatet av detta skulle dröja till mycket senare.


T18

Trafiken mellan Värnamo och Halmstad utökas med ett par tågpar per dag, två vagnar står över natt i Halmstad. Hållstället Sannarp i Halmstad läggs ner så att inga tåg stannar där alls.

Trafikåret inleds med fordonsbrist. Någon enstaka dag går all trafik men trots att Y31 1422 hyrs in saknas dieselfordon och mycket tåg ersätts med buss runt årsskiftet 2017-2018. Två skadade Itino är då fortfarande ur trafik och andra vagnar dras med skador och fel av olika slag.

För tredje året i rad misslyckas underhållsentreprenören Bombardier med den löpande tvättningen av vagnarna. I januari är det så illa att ingen vagn tvättas och ingen klottersanering sker. Beslut tas då att köra alla vagnar till Malmö för eventuell sanering, handtvätt och maskintvätt. Under januari och februari besöker därför de flesta Itinovagnarna och ungefär hälften av elvagnarna Malmö.

Under våren uppdagas flera potentiella fel på både X11 och X14. Alla ställs av undan för undan och fungerande Itino får därför rulla i elvagnsomlopp. Mängden inställda tåg var periodvis därför stor.

Under våren och sommaren fungerade trafiken någorlunda stabilt eftersom fordonstillgången blev bättre. Helt bra var det dock inte någongång under året eftersom det hela tiden saknades någon dieselvagn och någon elvagn. De fordon som varit på verkstad mycket länge återkom dock och Transitio-vagnen Y31 1422 hyrdes in. 1404-1411 genomgick nollställningsåtgärder i Västerås.

I september blev så upphandlingen slutligen klar. Det blev Tågkompaniet som fick ta över trafiken i december 2018 men inte på det sättet som först var tänkt. Transdev överklagade upphandlingen och fick i rätt i att den haft brister och behöver göras om. I väntan på det genomfördes en direktupphandling där trafiken också tilldelades Tågkompaniet. Även den upphandlingen överklagades av Transdev men där fick man inte gehör. Tågkompaniet tilldelades trafikuppdraget i två år. Under den tiden ska en ny upphandling göras och av det skälet förväntas Tågkompaniet i vilket fall som helst driva trafiken i tre år eller mer, räknat från 9 december 2018.

Under hösten blev därför bråda dagar att förbereda för övertagande. Kläder ska provas, beställas och distribueras. Lokaler ska skaffas eller tas över, turer och omlopp ska konstrueras och viktigast av allt, en ny trafikledning ska byggas upp på plats i Nässjö. Man insåg tidigt från Tågkompaniet att experimentet med att flytta trafikledningen långt från trafiken och långt från personalen med gedigen kompetens inte var ett framgångskoncept. Man valde att bygga upp en helt ny trafikledning lokalt i Nässjö för hela Krösatågstrafiken. Under två månader skulle personal rekryteras, lokaler iordningställas och utbildningar ske. Det är mycket rutiner och system som ska på plats.


T19

Tidtabellen inför 2019 innehöll inte några direkta nyheter. Inga nya linjer öppnade trots att både Värnamo-Borås och Växjö-Emmaboda varit under utredning och planering länge. Mellan Jönköping/Nässjö - Halmstad blev det några senare tåg som innebar ett sent kvällståg Jönköping-Nässjö och överliggning i Halmstad på lördagskvällen för första gången.
Trafiken Jönköping-Nässjö-Växjö utökades något.

Trafikövertagandet med Tågkompaniet den 9 december 2018 gick mycket bra. Driftledningen hade vissa inledande inkörningsproblem och en storm drabbade det norra området i början av januari men förutom det flöt trafiken på bra under hela vintern-våren. Fordonsläget var det bästa på flera år med mycket få inställda tåg. Tidvis var alla Itinovagnar i trafik samtidigt vilket inte har hänt på länge. Läget för elvagnarna var sämre under hela våren där mängden tillgängliga vagnar var som sämst omväxlande i Växjö och Kalmar/Karlskrona. Olika fordonsfel medförde långa verkstadsvistelser t ex för oljeläckage från transformatorer, bortkopplade motorer, strömavtagarhaverier och fågelpåkörningar (!). Trots det gick all trafik, mycket tack vare en engagerad driftledning i Nässjö vars fokus låg på att köra så mycket trafik som möjligt.

Under våren 2019 genomförde Trafikverket en mängd banarbeten vilket medförde en hel del inställd trafik och anpassningar.

Den 24 april 2019 bytte Svenska Tågkompaniet AB namn till Vy Tåg AB.

Under sommaren 2019 var fordonsläget gott i hela trafiksystemet men personalläget ansträngt. Trots det fungerade trafiken tack vare trafikledningen. Även under hösten var fordonsläget gott i hela systemet.


T20

Enbart mindre justeringar gjordes i tidtabellerna inför T20.
Fordonsläget var fortsatt gott och mycket få tåg var inställda. Detta till stor del tack vare en effektiv och bra driftledning.
Underhållet av Itino släpade dock efter på samma sätt som många gånger förut men tillgången på elfordon var förhållandevis god, trots flera långtidsavställda vagnar.
I slutet av 2019 återkom de utlånade X11 från Upptågen men de sattes inte i trafik då, de behövdes helt enkelt inte.

Under semesterperioden på sommaren 2020 var det en viss planerad neddragning i trafiken. Eftersom resandet också var lågt till följd av Covid-19-pandemin var neddragningen rimlig av flera skäl. Neddragningen omfattade mest trafik med Itino-vagnar men i viss mån även elfordon hemmahörande i Nässjö. I Växjö och Karlskrona/Kalmar gick trafiken normalt hela sommaren.

När all trafik skulle dra igång fullt blev det pinsamt tydligt att både det förebyggande och avhjälpande underhållet hade släpat efter. Tre Itino-vagnar och mellan fem och tio X11/X14 var ur trafik samtidigt. Egentligen blev effekten störst i Kalmar där det finns tio tillgängliga X11 för tre omlopp med resandetåg. Någon dag i augusti fick man ändå ställa in tåg med hänvisning till fordonsbrist. Underhållet som under våren och sommaren hade uppfattats som stabilt i Kalmar vände hastigt till något annat.

I Nässjö fick driftledningen varje dag styra om fordon och prioritera för att ändå kunna köra så mycket tåg som möjligt. Min bild är att den lokala driftledning som startades upp i Nässjö 2018 löste detta betydligt bättre än Transdev visade exempel på under åren 2015-2017. Detta blev ett skarpt läge över lång tid.

Tyvärr var länstrafikbolagen inte lika intresserade av smarta operativa lösningar. Tydliga önskemål framfördes från tågoperatören VY om att få friare tyglar att lägga om omlopp och att få flytta fordon mellan depåerna mer eller mindre permanent. Detta avvisades gång på gång vilket i vanlig ordning ledde till onödigt många inställda tåg som ersattes med buss.

I slutet av augusti kom besked att en ny tågdepå beslutats byggas i Nässjö till en beräknad kostnad av 722 miljoner. Det är förhoppningsfullt inför framtiden att nya tåg och ny verkstad är pågång. Upphandlingen av de 30 vagnarna är dock försenad på grund av en grundlös överklagan men besked väntas under hösten. I Kalmar län har man från politiskt håll redan börjat prata om batteridrivna motorvagnar, något som inte beställs i inledningsskedet.


T21

Inga större trafikförändringar mellan T20 och T21. Enbart vissa omloppsändringar och något enstaka nytt tåg. Under helger något mer trafik Nässjö-Jönköping.
Y31 1401 lånades in från Kustpilen från start av T21 och det var nödvändigt eftersom Y31 1428 brann i november 2020, Y32 1407 var kvar på rep i Tillberga, Y32 1408 väntar på motorbyte sedan våren 2020 och Y32 1411 har haft krånglande motor och dessutom utdraget planerat motorbyte som pågick större delen av januari.
Vintern var inledningsvis inte så hård men påfallande mycket fel på elfordon inträffade. Det var både tyristorhaverier och ganska mycket trefas och kompressorrelaterat. 2021-01-19 stod fem av sex X14 på verkstad och endast 11 av 20 X11 tillgängliga för trafik. De följande dagarna hade rekordstor mängd inställda tåg.

Under januari och februari förblev mängden inställda tåg stor. Temperaturen gick bitvis ner mot -20 grader men Itinovagnarna fungerade trots det bra. De fick gå i en hel del omlopp stället för krånglande elvagnar. Det var inga enskilda större haverier utan många mindre. Kompressorer som snurrade men gav för lite tryck, omriktare som stannade, fart- och bromskontaktorer som krånglade till och från och många andra tillfälliga fel gjorde att verkstäderna både i Nässjö och Kalmar hade svårt att hålla jämna steg med uppkomna fel. Tanken var att flera X14-vagnar skulle genomgå en större revision men detta fick skjutas på framtiden. Utbyte av X11 mellan Kalmar och Växjö/Nässjö kom igång i större omfattning så vissa veckor gick två Kalmar-vagnar i omlopp i Växjö/Nässjö-omlopp. Trafiken till Karlskrona kunde hållas normal tack vare det stora överskottet av fordon där.
Fordonsläget blev marginellt bättre under vecka 7 och beslut togs att från vecka 8 planenligt köra all trafik. Mildare temperaturer skulle göra att behovet av avisning och förebyggande inomhusförvaring av fordon skulle minska. Trots fortsatt stor brist på elfordon visade det sig att detta fungerade!

Y32 1407 kom tillbaka under våren efter ungefär ett halvårs bortavaro. 1409 körde på träd och blev borta större delen av YYYåretXXX. Motorbytet på 1408 drog ut på tiden och den kom tillbaka i trafik först i slutet av maj. Av dessa skäl behölls Y31 1401 hela våren och lämnades tillbaka till Kustpilen först 31 maj 2021. Tack vare detta kunde full trafik med Itino upprätthållas hela våren.
I juni 2021 förbyttes bristen på elfordon till brist på Itino. 1404, 1405, 1406, 1408 och 1409 var de som var mer eller mindre ur trafik till och från.

På elvagnssidan var det svårt läge hela våren. X11 3109 stod avställd i Kalmar, X14 3236 i Nässjö och X11 3110, 3136, 3170 samt X14 3230 i Västerås hela våren. 3136 flyttades till Motala i slutet av maj men trots flera påstötningar blev det inga inhyrningar av externa vagnar.
En eller två av Kalmar-vagnarna lånades in till Växjö eller Nässjö och alla Kalmar-vagnar som fanns i trafik förekom någongång som utlånad. Inga andra fordon hyrdes in, varken Transitios vagnar eller andra lämpliga. X11 3173 stod fungerande men oanvänd i Gävle och 3174 i Västerås med flera fel. Det är oklart om felen åtgärdades eller om vagnen enbart var uppställd där. Trots fordonsläget hos Krösatågen kunde i princip all trafik gå normalt, mycket tack vare effektiv styrning från driftledningen i Nässjö och möjligheten att låna Kalmar-vagnar. Det fanns dock inga reserver och systemet var mycket störningskänsligt så de inställda tåg som förekom blev inställda med kort varsel.

I juni kom flera avställda elfordon tillbaka och trots att alla tåg kunde köras fanns fortfarande ingen marginal.Bildserier...

delen Jönköping-Värnamo

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=794665

delen Nässjö-Halmstad

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=795344

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=1073986

delen Jönköping-Nässjö

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=794792

delen Nässjö-Vetlanda

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=795887

delen Nässjö-Växjö

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=796160

delen Värnamo-Växjö

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=794979

delen Nässjö-Oskarshamn

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=795657

delen Nässjö-Mjölby

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=796290


Här följer diverse kompletterande bilder och bildserier.

Sista ordinarie tåget till Åseda:

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=1025483

Sista veckan med DSB Småland:

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=816807
http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=815722

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=817103

Sista tåget till Oskarshamn:

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=888780

Diverse bilder från "Krösa-nord" 2019:

https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/9521-Ett-par-vardagsbilder

Diverse bilder från "Krösa-syd" 2015:

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=911052
http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=911905

Diverse bilder från "Krösa-syd" 2018:

https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/6926-Utl%C3%A5nad-till-V%C3%A4xj%C3%B6
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/6913-Utl%C3%A5nad-till-Kalmar

Diverse bilder från "Krösa-syd" 2019:

https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/7506-Utl%C3%A5nad-till-Karlskrona
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/8056-X11-3135-tillbaka-i-Sm%C3%A5land
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/8969-Bilder-fr%C3%A5n-Kr%C3%B6sat%C3%A5gen-i-syd
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/8981-Kr%C3%B6sat%C3%A5g-p%C3%A5-BKB
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/9101-Kr%C3%B6sat%C3%A5gen-s%C3%B6der-om-V%C3%A4xj%C3%B6
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/9669-Kr%C3%B6sat%C3%A5gen-s%C3%B6der-om-V%C3%A4xj%C3%B6?p=64779
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/9999-Kr%C3%B6sat%C3%A5gen-s%C3%B6der-om-V%C3%A4xj%C3%B6
https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/10208-Kr%C3%B6sat%C3%A5gen-s%C3%B6der-om-V%C3%A4xj%C3%B6

Diverse bilder från "Krösa-syd" 2020:

https://www.postvagnen.com/sjk-forum/showthread.php/14901-Kr%C3%B6sat%C3%A5gen-X11

X11:

http://www.postvagnen.org/forum/index.php?mode=thread&id=1125882
http://www.postvagnen.org/forum/index.php?mode=thread&id=1112451
http://www.postvagnen.org/forum/index.php?mode=thread&id=825942
http://www.postvagnen.org/forum/index.php?mode=thread&id=1076550

X14:

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=929751
http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=931397
http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=930791
http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=931556

Diverse:

http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=1035647www.lindman.dk


Mail

2021-05-17